Liderem grupy operacyjnej jest Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Środzie Wlkp. Sp. z o.o. zajmującą się produkcją żywności, szczególnie specjalizującą się w przetwórstwie owocowo-warzywnym. ZPOW oferuje głównie mrożone warzywa i owoce. W ramach realizacji projektu Zakład będzie odpowiedzialny za zakup niezbędnego wyposażenia do opracowania innowacyjnej linii i wdrożenia innowacji technologicznej i produktowej, uzyskanie mrożonego groszku o jakości PREMIUM, cechującego się podwyższoną jakością i bezpieczeństwem z możliwością dłuższego niż typowy okresu przechowywania.

 

Kolejnym członkiem grupy operacyjnej jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który zalicza się do najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Zadaniem UPP będą przede wszystkim prace dotyczące doboru najkorzystniejszych odmian grochu siewnego pod względem ilości i aktywności genów kodujących enzymy o charakterze peroksydaz oraz opracowania szybkiego testu przez pracowników UPP na aktywność peroksydazy i zoptymalizowanej dzięki nim technologii blanszowania i oceny jakościowej uzyskanego groszku.

 

Do grupy operacyjnej należy również Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu. Centrum współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, instytucjami administracji rządowej i samorządowej czy placówkami naukowo-badawczymi. Współpraca ma na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry doradczej oraz podniesienie i ujednolicenie standardów usług świadczonych przez doradców na rzecz rolników. Do zadań w projekcie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie należeć będą szeroko pojęte działania informacyjno-promocyjne.

Zadaniem Rolnika, który jest w składzie grupy operacyjnej, to zapewnienie materiałów i środków niezbędnych do zasiewu i uprawy grochu, które pomogą uzyskać najbardziej oczekiwane rezultaty oraz udział w pracach nad opracowaniem sposobu prowadzenia uprawy grochu.